Hur fungerar en audioguide?

   
En audioguide fungerar så att verken du ser på museumet får unika ljudfiler som du kan spela upp. Då berättar en expert om verkets bakgrund, historia, konstnärens tankebanor och annan information som du annars hade kunnat gått miste om.