När kan man använda sig av en audioguide?

Audioguiden är primärt skapat för att användas inuti museumet när du befinner dig inom det, men fungerar även hemifrån. Det är även ett perfekt verktyg för att återberätta om ett verk som väckte ditt intresse när du vill prata om verket för vänner som inte besökt museumet.