Finns A Guided Tour på flera språk?

I dagens version av appen kan besökarna ta del av verken och konsten på både svenska och engelska. 

AGT-Features-Languages